prelimdesign.com
Reinforced Concrete Structures .. WSD (See ACI , E.I.T. Standard)

    Home    คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา    Webboard RC Design wsd แลกลิงค์    รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได    เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม    สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us    เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์      


..
PrelimDESIGN.com คู่มือฯโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
< ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ >
> โทรศัพท์ 077211252, 0855788275, 0921451459
 ส่งข้อความแบบลับเฉพาะที่นี่ !
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A1
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A2
 กระดานข่าวสาธารณะ
 PrelimANALYSIS.com BEAM วิเคราะห์คาน ต่อเนื่อง
 PrelimFERTILIZER.com โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
 Thai-Family-Tree.com ต้นตระกูลไทย ตระกูลเครือญาติ
 แผนผังบรรพบุรุษ แผนผังตระกูล ครอบครัวลูกหลาน
 FriendshipMEMORY.com โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ
 บุญ หุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาเจดีย์พุทธคยา ตรัสรู้
______________________
 บ้าน บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ หอพัก โรงงาน โกดัง
+ Working Stress Design
 อาคาร: คาน พื้น บันได เสา ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม
 สั่งซื้อ หนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล.
 ส่งข้อความซื้อ หนังสือคู่มือฯ โทร.077211252ext95
 Job สมัครงาน ส่งข้อมูลประวัติ
 รหัสผู้แนะนำ คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก .. โยธา
______________________
 + คู่มือฯ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 รายการคำนวณ คาน 4 ช่วง
 รายการคำนวณ คาน 3 ช่วง
 รายการคำนวณคาน Mb+Mt+V
 รายการคำนวณพื้น(1w) 1-3 ช่วง
 รายการคำนวณพื้นสองทาง(2w)
 รายการคำนวณ บันได พื้นตัน
 รายการคำนวณ เสา (New)
 รายการคำนวณ ฐานรากแผ่
 รายการฯ ฐานรากบนเสาเข็ม
-
.ลงใน web ได้เพียงบางกรณี
.จะลงเพิ่มให้อีก.. Go ahead!
.เหลืออีกเยอะ > 45,000 กรณี
.ที่เหลือโปรดดูในหนังสือคู่มือฯ
.ได้จัดเรียงลำดับแยกหมวดหมู่
.เพื่อสะดวกในการเลือกใช้งาน
.ไว้เรียบร้อยแล้ว WSD โยธา
 << คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก >>
 หนังสือคู่มือฯ .. สารบาญ-1
 หนังสือ คู่มือ .. สารบาญ-2
 หนังสือคู่มือ สารบาญ-3
 คู่มือฯ สารบาญ-4
 คู่มือฯ สารบาญ-5
+ General .. , PrelimReBar
 หน่วยแรง
 เหล็กเสริมงานคอนกรีต
 ระยะหุ้ม - ฝัง, ของอมาตรฐาน
 น้ำหนัก, แรงเฉือน, โมเมนต์
 การจัดกลุ่มเสาเข็ม, Safe Load
+ Beam
 คาน คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 (แรงดึง), (แรงดึงและแรงอัด)
+ Slab
 พื้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 พื้นทางเดียว, พื้นสองทาง
+ Stair .. บันได
 บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ความยาวช่วง, เหล็กเสริม
+ Column: P + Mx + My _ _ _ XY Interaction Diagram
 เสา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 การจัด เหล็กปลอก ใน เสา
 แรงอัดทั้งหมดที่ยอมให้
+ Spread Footing
 ฐานราก ฐานรากแผ่ ค.ส.ล.
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
+ Pile Footing
 ฐานรากวางบนเสาเข็ม
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
_< คู่มือ คอนกรีตเสริมเหล็ก >
...
 คอนกรีตเสริมเหล็ก + โยธา Civil Engineer
 ข่าว
 สารบัญเว็บไซต์
 ไอที
 เรื่องผู้หญิง
 ท่องเที่ยว
 ไลฟสไตล์
 มุมอาหาร
 ดูดวง
 บ้านและตกแต่ง
 ชอปปิ้งไกด์
 บันเทิง
 เกมส์
 ตลาดซื้อขาย
 ค้นหา .. ทั่วไทย .. ทั่วโลก .. ด้วย .. .. Google !
______________________
 [ สมุดเยี่ยม PrelimDESIGN ]
 แนะนำเว็บไซต์ RCWSD
 ตารางสี Color Table :RGB 1
 อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน ปฏิจฯ
 38 มงคลชีวิต ยอดเยี่ยมจริงๆ
______________________
______________________
______________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________


เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์

โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)..

PrelimFERTILIZER เข้าร่วมประกวด TICTA 2009
PrelimFERTILIZER เข้าร่วมประกวด TICTA 2009
สนับสนุนชุมชนหรือสังคม เพื่อความเป็นอยู่และมาตรฐานชีวิตที่ดี

CD PrelimFERTILIZER
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์
http://www.PrelimFERTILIZER.com

หมายเหตุ: ราคาพิเศษ(สิทธิ์การใช้งาน) สำหรับผู้ใช้งานส่วนบุคคล, กลุ่มผู้ใช้งาน, กลุ่มเกษตรกร, สหกรณ์, หมู่บ้าน,
อบต., อบจ., หน่วยงานรัฐฯ, โรงงานผลิตปุ๋ย, ร้านค้าปุ๋ย ฯลฯ
สนใจสั่งซื้อ โทร. 077-211-252 ex95 , 085-578-8275 , 092-145-1459 ex5

<< Link Banner >>
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ว1.3020
คำนวณสูตรปุ๋ย .. คำนวณสูตรปุ๋ยผสม .. คำนวณสูตรปุ๋ยเคมี .. คำนวณสูตรปุ๋ยเคมีผสม .. คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี+อินทรีย์
คำนวณปริมาณของแม่ปุ๋ยสูตรต่างๆ ที่เลือกใช้ เพื่อทำปุ๋ยผสม ตามสูตร และจำนวนที่ต้องการ
กำหนดสูตรปุ๋ยผสม ที่ต้องการได้อย่างอิสระ กำหนดจำนวนน้ำหนักรวมของปุ๋ยผสมที่ต้องการได้
สามารถเลือกใช้ปุ๋ยสำเร็จรูป สูตรต่างๆ มาเป็นแม่ปุ๋ย เพื่อคำนวณหาปริมาณที่ใช้ผสม ให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรและจำนวนที่ต้องการได้
รวมทั้งสามารถคำนวณปุ๋ยผสม เคมี+อินทรีย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ, ลดต้นทุนลงได้อีกจากการใช้อินทรีย์วัตถุเป็นแม่ปุ๋ย
พิมพ์ Print ผลลัพธ์ที่คำนวณแล้วได้ .. ภาษาไทย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สำเร็จ สมใจ
*ผลิตปุ๋ยผสม ใช้เอง ได้มาตรฐาน เต็มสูตร ตัดปัญหาปุ๋ยปลอม ประหยัด สูญเสียน้อยกว่า ปรับสูตรได้ตรงกับความต้องการ
.. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร .. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ..
ลดต้นทุนการเกษตร .. ปุ๋ยเต็มสูตร
...
ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี แม่ปุ๋ย ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงประกอบเกรดสูง
ยูเรีย 46-0-0 , แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 , แอมโมเนียมคลอไรด์ 26-0-0
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP) 11-52-0 , 11-48-0 , 12-61-0
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) 18-46-0 , 16-48-0 , 21-53-0 , ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต 0-46-0
โพแทสเซียมคลอไรด์ (MOP) 0-0-60 , โพแทสเซียมซัลเฟต 0-0-50 , โพแทสเซียมไนเตรท 13-0-46
อินทรีย์วัตถุธาตุอาหารสูง: มูลค้างคาว , มูลไก่ , มูลสุกร , มูลเป็ด , มูลโค , มูลกระบือ
...
ปุ๋ยผสม ปุ๋ยเคมีผสม ปุ๋ยผสมเคมี ผสมปุ๋ย ผสมปุ๋ยเคมี ผสมปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ผสมปุ๋ยอินทรีย์ ผสมปุ๋ยอินทรีย์เคมี
สูตรปุ๋ย สูตรปุ๋ยผสม สูตรผสมปุ๋ย ผสมปุ๋ยใช้เอง ผสมปุ๋ยจำหน่ายฯ
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
จากแม่ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน , แม่ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปสูตรต่างๆ , แม่ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุ
===== คำนวณส่วนผสมได้ทุกสูตร =====
15-15-15 , 16-16-8 , 13-13-21 , 16-20-0 , 18-12-6 , 16-12-8 , 16-8-8 , 20-10-5 , 20-20-0 , 18-22-0 ,
8-24-24 , 9-24-24 , 12-24-12 , 14-14-21 , 26-14-0 , 20-11-11 , 16-8-14 , 18-12-6 , 3-10-30 , 18-22-6 ,
18-10-6 , 19-19-19 , 25-7-7 , 21-7-14 , 8-16-24 , 9-3-9 , 16-4-0 , 10-5-9 , 16-4-5 , 16-14-0 , 16-4-8 , 16-22-6 ,
18-6-4 , 6-18-12 , 15-15-6 , 18-11-5 , 18-10-6 , 15-5-14 , 14-14-14 , 4-16-24 , 14-9-20 , 16-9-18 , 10-5-5 , 10-5-9 ,
12-10-8 , 12-12-17 , 12-8-18 , 12-10-18 , 11-22-16 , 8-12-4 , 15-8-7 , 3-10-3 , 18-8-3 , 28-8-4 , 3-6-12 , 4-16-24 ,
16-16-16 , 10-16-9 , 6-18-24 , 4-16-24 , 6-18-24 , 18-22-0 , 16-12-6 , 20-10-30 , 10-10-20 , 20-5-6 , 5-5-10 , 8-14-2 ,
8-14-3 , 11-6-4 , 18-10-6 , 13-9-4 , 18-10-6 , 8-13-7 , 10-5-9 , 16-8-14 , 11-10-7 , 14-4-9 , 15-0-18 , 12-3-6 ,
12-5-14 , 15-7-18 , 20-10-12 , 21-11-12 , 20-8-20 , 15-10-25 , 20-20-10 , 14-14-25 , 21-11-21 , 15-15-6 ,
12-8-36 , 18-4-5 , 14-9-20 , 14-7-35 , 10-10-36 , 16-11-14 , 10-10-36 , 12-8-36 , 21-7-18 , 30-5-18 ,
12-6-18 , 10-30-10 , 14-14-21 , 6-12-12 , 14-19-20 , 5-10-5 , 3-12-6 , 5-10-5 , 7-7-7 , 15-5-5 , 8-13-7 , ...
... และสูตรอื่นๆ ตามต้องการ
===== คำนวณส่วนผสมได้ทุกสูตร =====
...


โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม PrelimFERTILIZER .. ลดต้นทุนการเกษตร .. ปุ๋ยเต็มสูตร

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม PrelimFERTILIZER .. ลดต้นทุนการเกษตร ..
.. ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็น .. เพิ่มคุณภาพด้วยสารอินทรีย์ .. สร้างงานในชุมชน ..
.. ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ .. ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม .. พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปบรรจุในแผ่นซีดี ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

สำหรับคำนวณหาปริมาณของแม่ปุ๋ยสูตรต่างๆ เพื่อทำปุ๋ยผสม ตามสูตรและจำนวนที่ต้องการ
สามารถคำนวณส่วนผสมของปุ๋ยผสมทั้งแบบปุ๋ยเคมีผสม, ปุ๋ยผสมเคมี+อินทรีย์, ปุ๋ยอินทรีย์ผสม
สามารถกำหนดสูตรปุ๋ยผสมที่ต้องการได้ทุกสูตร [ N - P2O5 - K2O ]
สามารถกำหนดจำนวนน้ำหนักรวมของปุ๋ยผสมที่ต้องการได้
สามารถกำหนดสูตรของแม่ปุ๋ยที่เลือกใช้ได้ ทั้งแม่ปุ๋ยเคมี และอินทรีย์วัตถุ
สามารถเลือกใช้ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน, ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปสูตรต่างๆ และอินทรีย์วัตถุ มาเป็นแม่ปุ๋ยได้
สามารถเลือกใช้จำนวนแม่ปุ๋ย( 3 ตัว, 6 ตัว, 9 ตัว, 12 ตัว) สำหรับผสมเป็นปุ๋ยผสมแต่ละสูตร
พิมพ์ Print ผลลัพธ์ที่คำนวณแล้วได้
ภาษาไทย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สำเร็จ สมใจ

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ .. คำนวณสูตรปุ๋ยผสมสำเร็จใน 4 ขั้นตอน
1. ป้อนสูตรปุ๋ยผสมที่ต้องการ (เช่น 15-15-15, 12.5-10-18 )
2. ป้อนจำนวนน้ำหนักรวมที่ต้องการ (เช่น 250, 2785.3, 38.59 )
3. ป้อนสูตรของแม่ปุ๋ยที่เลือกใช้ (เช่น 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60, 8-12-24, 3.1-12.52-1.84 )
4. กดปุ่มให้คำนวณ .. คลิก .. (ได้ผลลัพธ์ปริมาณของแม่ปุ๋ยแต่ละตัว นำไปทำปุ๋ยผสม)

*ผลิตปุ๋ยผสม ได้มาตรฐาน เต็มสูตร ประหยัด สูญเสียน้อย ได้สูตรตรงกับความต้องการ
*คำนวณส่วนผสมได้ทุกสูตร / ปรับสูตรได้ / ลดต้นทุนการผลิต / ได้ปุ๋ยเต็มสูตร
*เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต 10% - 25% ทุกครั้งที่ใช้ปุ๋ยผสม
*คำนวณการใช้ปุ๋ยเคมีในจำนวนที่จำเป็นต่อพืช ทำให้ทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยดีขึ้น

เหมาะสำหรับ:
เกษตรกร, กลุ่มเกษตรกรฯ, กองทุนหมู่บ้าน, กลุ่มชุมชน, สหกรณ์ฯ, หมู่บ้าน,
เทศบาลตำบลฯ, องค์การบริหารส่วนตำบลฯ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ,
แกนนำชุมชน, หมอดินอาสา, เจ้าหน้าที่เกษตรฯ, ส่งเสริมการเกษตรฯ, หน่วยงานรัฐฯ,
ร้านค้าปุ๋ย, โรงงานผลิตปุ๋ย, โรงงานผลิตปุ๋ยชุมชนฯ, โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ,
SME, SML, โครงการอยู่ดีมีสุข, โครงการชุมชนพอเพียง, ต้นกล้าอาชีพฯ,
ผู้ทำอาชีพเสริมทางการเกษตร-ธุรกิจการเกษตร, นักเรียน-นิสิต-นักศึกษาสาขาเกษตร,
ผู้สนใจการเกษตร

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ ว1.3020
เจ้าของลิขสิทธิ์: จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง
โทร. 077-211-252 ex95 , 085-578-8275 , 092-145-1459 ex5
เว็บไซต์: http://www.prelimfertilizer.com อีเมล์: npk@prelimfertilizer.com

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (For Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10)
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ สามารถเลือกใช้แม่ปุ๋ยจำนวน 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, หรือ 12 ตัว

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (For Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10)
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ สามารถเลือกใช้แม่ปุ๋ยจำนวน 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, หรือ 12 ตัว

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ สามารถเลือกใช้แม่ปุ๋ยจำนวน 2, 3, 4, 5, หรือ 6 ตัว

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ ตัวอย่างการคำนวณ ใช้แม่ปุ๋ย 3 ตัว, แม่ปุ๋ย 6 ตัว

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ สนใจฯโทร.077-211252, 085-5788275


<< Link Banner >>
วาสนาอธิษฐาน Dracaena fragrans massangeana
สั่งซื้อ(CD) โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
โทร. 077-211-252 ex95 , 085-578-8275 , 092-145-1459 ex5


<< Link Banner >>
วาสนาอธิษฐาน Dracaena fragrans massangeana
สั่งซื้อ(CD) โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
โทร. 077-211-252 ex95 , 085-578-8275 , 092-145-1459 ex5


คลิก.. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมต้นตระกูลไทย(Thai-Family-Tree) : โปรแกรมตระกูลเครือญาติ :>>>[สำหรับ..คนไทยทุกคน] รักษ์ สามัคคี
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปบรรจุในแผ่นซีดี(CD) ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป.. PC, Desktop, Notebook
สำหรับบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลากหลายประเภท พร้อมบันทึก วันเวลา / สถานที่ / การติดต่อ / รูปภาพประกอบ
o ข้อมูลบุคคล/คู่ครอง/ครอบครัว/ลำดับชั้น/สาขา/เครือญาติ.. o แสดงแผนผังบรรพบุรุษ o แผนผังตระกูลครอบครัวลูกหลาน
o ข้อมูลสุขภาพ/เจ็บป่วย/โรค/การรักษาพยาบาล/ข้อมูลยา.. o ข้อมูลบ้าน/รถ/ทรัพย์สิน/สมบัติ/ของมีค่า/ของสะสม..
o ข้อมูลเอกสาร/สัญญา/คำสั่ง/ทะเบียน/บัตร/ใบอนุญาต/ใบเสร็จ/โฉนด/กรมธรรม์.. o ข้อมูลสมาชิก/กิจกรรม/กลุ่ม..
o ข้อมูลการศึกษา/อบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน/ทัศนศึกษา.. o ข้อมูลความรู้/ความคิด/หนังสือ/ตำรา/คัมภีร์/ไตรปิฎก
o ข้อมูลการงาน/อาชีพ/หลัก/รอง/เสริม.. o ข้อมูลกิจการ/ธุรกิจ/บริการ/ค้าขาย/ร้านค้า.. o ข้อมูลเกษตรกรรม/ฟาร์ม..
o ข้อมูลกำหนดการ/เป้า/โครงการ.. o ข้อมูลข่าว/เหตุการณ์สำคัญ.. o บันทึกประจำวัน/บันทึกรายเดือน/บันทึกรายปี..
o ข้อมูลติดต่อ/คน/หน่วยงาน.. o ข้อมูลบัณฑิต/เพื่อน/เกลอ/สนิท/รู้ใจ.. o ข้อมูลลูกค้า/ซื้อสินค้า/จ้างผลิต/ใช้บริการ
o ข้อมูลผลงาน/สินค้า/ผลิตภัณฑ์.. o ข้อมูลภาพ/รูปภาพ/แบบแปลน/Drawing.. o บันทึกบุญ/ทำความดี/ปฏิบัติธรรม
o ข้อมูลรายการรับ-จ่าย/เงินสด/สินค้า/รายวัน/รายเดือน/รายปี/กิจการ/งาน/SME.. o จัดเรียงข้อมูล/ค้นหา/คัดกรอง..

รักษ์ สามัคคี ทำความดี .. Thai-Family-Tree.com

โปรแกรมตระกูลเครือญาติ พรีลิมแฟมิลิทรี , โปรแกรมต้นตระกูลไทย ไทยแฟมิลิทรี
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ ว1.3437 , ว1.3438
เจ้าของลิขสิทธิ์: จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง
โทร. 077-211-252 ex95 , 085-578-8275 , 092-145-1459 ex5
เว็บไซต์: http://www.thai-family-tree.com อีเมล์: man@thai-family-tree.com

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (For Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10)


คลิก.. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมสำเร็จรูป(CD) โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ FriendshipMEMORY อนุสรณ์มิตรภาพ
ฐานข้อมูล: ข้อความ+ภาพ ; Database : Text+Image
บันทึกข้อมูลบุคคล, เพื่อน, สมาชิก, ครูอาจารย์, ศิษย์, ทำเนียบรุ่น, กิจกรรม, วันสำคัญ, ชีวประวัติ, ฯลฯ

โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ FriendshipMEMORY
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ ว1.4145
เจ้าของลิขสิทธิ์: จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง
โทร. 077-211-252 ex95 , 085-578-8275 , 092-145-1459 ex5
เว็บไซต์: http://www.friendshipmemory.com อีเมล์: mem@friendshipmemory.comBy: www.PrelimDesign.com .. NPK@PrelimFertilizer.com .. Man@Thai-Family-Tree.com .. Mem@FriendshipMemory.com

<<Back    Go to เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์


views[150355]  |  share   

All contents
โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
ตัวอย่าง คำนวณสูตรปุ๋ยผสม ใช้แม่ปุ๋ย 3 ตัว, 12 ตัว
โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมต้นตระกูลไทย (Thai-Family-Tree) : โปรแกรมตระกูลเครือญาติ
โปรแกรมต้นตระกูลไทย แผนผังตระกูล บรรพบุรุษ ครอบครัวลูกหลาน แผนผังเครือญาติ
โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ FriendshipMEMORY : ฐานข้อมูล: ข้อความ+ภาพ
..1
..2
..3
..4
..5
๑๐ พระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษา แต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน (Buddhawajana) WORDs of THE BUDDHA (d)
..
...
มงคลสูตร มงคลชีวิต 38 ประการ (a)
....
พยัญชนะไทย สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายวรรคตอน ; Downloads .. Wallpapers
เว็บไซต์เพื่อนบ้านทั้งหมด
 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
       


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา | Webboard RC Design wsd แลกลิงค์ | รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได | เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม | สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us | เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์prelimdesign.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved