prelimdesign.com
Reinforced Concrete Structures .. WSD (See ACI , E.I.T. Standard)

    Home    คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา    Webboard RC Design wsd แลกลิงค์    รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได    เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม    สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us    เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์      


..
PrelimDESIGN.com คู่มือฯโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
< ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ >
> โทรศัพท์ 077211252, 0855788275, 0921451459
 ส่งข้อความแบบลับเฉพาะที่นี่ !
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A1
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A2
 กระดานข่าวสาธารณะ
 PrelimANALYSIS.com BEAM วิเคราะห์คาน ต่อเนื่อง
 PrelimFERTILIZER.com โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
 Thai-Family-Tree.com ต้นตระกูลไทย ตระกูลเครือญาติ
 แผนผังบรรพบุรุษ แผนผังตระกูล ครอบครัวลูกหลาน
 FriendshipMEMORY.com โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ
 บุญ หุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาเจดีย์พุทธคยา ตรัสรู้
______________________
 บ้าน บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ หอพัก โรงงาน โกดัง
+ Working Stress Design
 อาคาร: คาน พื้น บันได เสา ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม
 สั่งซื้อ หนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล.
 ส่งข้อความซื้อ หนังสือคู่มือฯ โทร.077211252ext95
 Job สมัครงาน ส่งข้อมูลประวัติ
 รหัสผู้แนะนำ คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก .. โยธา
______________________
 + คู่มือฯ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 รายการคำนวณ คาน 4 ช่วง
 รายการคำนวณ คาน 3 ช่วง
 รายการคำนวณคาน Mb+Mt+V
 รายการคำนวณพื้น(1w) 1-3 ช่วง
 รายการคำนวณพื้นสองทาง(2w)
 รายการคำนวณ บันได พื้นตัน
 รายการคำนวณ เสา (New)
 รายการคำนวณ ฐานรากแผ่
 รายการฯ ฐานรากบนเสาเข็ม
-
.ลงใน web ได้เพียงบางกรณี
.จะลงเพิ่มให้อีก.. Go ahead!
.เหลืออีกเยอะ > 45,000 กรณี
.ที่เหลือโปรดดูในหนังสือคู่มือฯ
.ได้จัดเรียงลำดับแยกหมวดหมู่
.เพื่อสะดวกในการเลือกใช้งาน
.ไว้เรียบร้อยแล้ว WSD โยธา
 << คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก >>
 หนังสือคู่มือฯ .. สารบาญ-1
 หนังสือ คู่มือ .. สารบาญ-2
 หนังสือคู่มือ สารบาญ-3
 คู่มือฯ สารบาญ-4
 คู่มือฯ สารบาญ-5
+ General .. , PrelimReBar
 หน่วยแรง
 เหล็กเสริมงานคอนกรีต
 ระยะหุ้ม - ฝัง, ของอมาตรฐาน
 น้ำหนัก, แรงเฉือน, โมเมนต์
 การจัดกลุ่มเสาเข็ม, Safe Load
+ Beam
 คาน คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 (แรงดึง), (แรงดึงและแรงอัด)
+ Slab
 พื้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 พื้นทางเดียว, พื้นสองทาง
+ Stair .. บันได
 บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ความยาวช่วง, เหล็กเสริม
+ Column: P + Mx + My _ _ _ XY Interaction Diagram
 เสา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 การจัด เหล็กปลอก ใน เสา
 แรงอัดทั้งหมดที่ยอมให้
+ Spread Footing
 ฐานราก ฐานรากแผ่ ค.ส.ล.
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
+ Pile Footing
 ฐานรากวางบนเสาเข็ม
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
_< คู่มือ คอนกรีตเสริมเหล็ก >
...
 คอนกรีตเสริมเหล็ก + โยธา Civil Engineer
 ข่าว
 สารบัญเว็บไซต์
 ไอที
 เรื่องผู้หญิง
 ท่องเที่ยว
 ไลฟสไตล์
 มุมอาหาร
 ดูดวง
 บ้านและตกแต่ง
 ชอปปิ้งไกด์
 บันเทิง
 เกมส์
 ตลาดซื้อขาย
 ค้นหา .. ทั่วไทย .. ทั่วโลก .. ด้วย .. .. Google !
______________________
 [ สมุดเยี่ยม PrelimDESIGN ]
 แนะนำเว็บไซต์ RCWSD
 ตารางสี Color Table :RGB 1
 อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน ปฏิจฯ
 38 มงคลชีวิต ยอดเยี่ยมจริงๆ
______________________
______________________
______________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________


 
 คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา

คู่มือการออกแบบเบื้องต้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีหน่วยแรงใช้งาน)

◊ คู่มือฯ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ◊
 ◊ คู่มือฯ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ◊ . . . สรุปข้อมูลสำคัญของส่วนโครงสร้างอาคาร . . คาน พื้น บันได เสา ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม . . ในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ รูปภาพ . . สำหรับ วิศวกร สถาปนิก ช่างโยธา เจ้าของอาคาร ผู้สนใจ . . ในงานออกแบบ-ควบคุม-ก่อสร้าง-ตรวจสอบ องค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก . . . . . Preliminary Design . . HB . . >640 pages A4, >1000 tables, >45000 cases, >250 diagrams . . และข้อมูลประกอบที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย . . . . .

PRELIMINARY DESIGN Reinforced Concrete Structures (Working Stress Design: WSD) สรุปข้อมูลสำคัญของส่วนโครงสร้างอาคาร คาน-พื้น-บันได-เสา-ฐานรากแผ่-ฐานรากเสาเข็ม และข้อมูลประกอบที่สำคัญ สำหรับ วิศวกร สถาปนิก ช่างโยธา เจ้าของอาคาร และผู้ที่สนใจ ในงานออกแบบ-ควบคุม-ก่อสร้าง-ตรวจสอบ องค์อาคาร Preliminary Design: Beams - Slabs - Stairs - Columns - Spread Footings - Pile Footings ... สรุปข้อมูลส่วนโครงสร้างมากกว่า 45,000 กรณี

Next>>   
 รายการคำนวณคาน รับโมเมนต์ดัด,โมเมนต์บิด,แรงเฉือน BM-AA03 + Worksheets .. Mb + Mt + V
 รายการคำนวณพื้นเสริมเหล็กสองทาง SB-BB02
 รายการคำนวณฐานรากบนเสาเข็ม FP .. P + Mx + My
 รายการคำนวณฐานรากแผ่ FS + Worksheets .. P + Mx + My
 Column: รายการคำนวณเสา + Worksheets: XY Interaction Diagram .. Range1, 2, 3 .. P + Mx + My

รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม
 
คู่มือการออกแบบเบื้องต้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีหน่วยแรงใช้งาน)
PRELIMINARY DESIGN Reinforced Concrete Structures

 
หนังสือคู่มือฯ .. สารบาญ-1
รายละเอียดทั่วไป, คาน ค.ส.ล. (1)

 
หนังสือ คู่มือ .. สารบาญ-2
คาน ค.ส.ล. (2)

 
หนังสือคู่มือ สารบาญ-3
พื้น ค.ส.ล., บันได ค.ส.ล., เสา ค.ส.ล. (1)

 
คู่มือฯ สารบาญ-4
เสา ค.ส.ล. (2), ฐานรากแผ่, ฐานรากวางบนเสาเข็ม (1)

 
คู่มือฯ สารบาญ-5
ฐานรากวางบนเสาเข็ม (2)

 
คาน คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
BEAMs: คานคอนกรีตเสริมเฉพาะเหล็กต้านทานแรงดึง ( As ) ; คานคอนกรีตเสริมทั้งเหล็กต้านทานแรงดึง ( As ) และเหล็กต้านทานแรงอัด ( As' ) ; ตัวอย่างรูปตัดคาน ณ ตำแหน่งต่างๆ

 
BM : Singly , Doubly : คู่มือฯ Pg. 2-71, 2-138
คานคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทาน(แรงดึง), (แรงดึงและแรงอัด)

 
พื้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
SLABs

 
SB : 1-way, 2-way : คู่มือฯ Pg. 3-3, 3-20, 3-57
แผ่นพื้นเสริมเหล็กทางเดียว, แผ่นพื้นเสริมเหล็กสองทาง

 
บันได บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
STAIRs

 
ST : Span : คู่มือฯ Pg. 4-13
ช่วงบันไดแบบต่างๆ , น้ำหนักบรรทุก , ความหนา, เหล็กเสริม, ..

 
 
คู่มือการออกแบบเบื้องต้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีหน่วยแรงใช้งาน)
PRELIMINARY DESIGN Reinforced Concrete Structures

 
หน่วยแรง, หน่วยน้ำหนักบรรทุกจร, หน่วยแรงลม, หน่วยแรงแบกทาน, หน่วยแรงฝืด
หน่วยแรง, หน่วยน้ำหนักบรรทุกจร, หน่วยแรงลม, หน่วยแรงแบกทาน, หน่วยแรงฝืด

 
เหล็กเสริมคอนกรีต , เหล็กเสริมงานคอนกรีต , [ PrelimReBar ]
ตารางและแผนภูมิ แสดง พื้นที่หน้าตัด (As) , ความยาวเส้นรอบรูป (Os)

 
ระยะหุ้ม, ระยะหุ้มเหล็กเสริม , หน่วยแรงยึดหน่วง = หน่วยแรงยึดเหนี่ยว, ระยะฝัง, ของอมาตรฐาน, ของอ อื่นๆ
คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม, หน่วยแรงยึดเหนี่ยว และ ระยะฝัง, ของอมาตรฐาน, ของอ อื่นๆ, u_allow, Leq, Standard Hooks

 
น้ำหนักบรรทุก, แรงเฉือน, โมเมนต์, จุดดัดกลับ, ค่าสัมประสิทธิ์ Coefficients, วิเคราะห์คาน วิเคราะห์คานต่อเนื่อง
Simply Supp., Fixed-end, Prop.Cant., Cant., Overhang ; "Continuous Beams Analysis" by PrelimAnalysis

 
เสาเข็ม, การจัดกลุ่มเสาเข็ม, Safe Load
รูปแบบหน้าตัดเสาเข็ม , เส้นรอบรูปประสิทธิผล , น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย

 
เสา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
COLUMNs + Worksheet XY Interaction Diagram .. Range1, Range2, Range3 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงในแนวแกน P และโมเมนต์ Mx, My ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2, ช่วงที่ 3

 
CL : Typical. : คู่มือฯ Pg. 5-16 , 5-28 , 5-38
แบบอย่าง, แรงอัดทั้งหมดที่ยอมให้, แผนภูมิแสดงแรง - เหล็กเสริม

 
ฐานราก ฐานรากแผ่ ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
SPREAD FOOTINGs ฐานราก ฐานรากแผ่ ฐานรากแบบแผ่ ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ; Critical Sections หน้าตัดวิกฤติ สำหรับโมเมนต์และแรงยึดเหนี่ยว Moment & Bond , หน้าตัดวิกฤติ สำหรับแรงเฉือนแบบคาน Beam Shear , หน้าตัดวิกฤติ สำหรับแรงเฉือนแบบเจาะทะลุ Punching Shear

 
FS : Typical, Critical S. : คู่มือฯ Pg. 6-4, Worksheet
รายละเอียด, หน้าตัดวิกฤติ, น้ำหนักบรรทุก , ความหนา, เหล็กเสริม, Worksheet .. P + Mx + My

 
ฐานราก ฐานรากเสาเข็ม ฐานรากบนเสาเข็ม
PILE FOOTINGs ฐานราก ฐานรากเสาเข็ม ฐานรากบนเสาเข็ม ฐานรากแบบวางบนเสาเข็ม ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก

 
FP : Typical, Critical S. : คู่มือฯ Pg. 7-21, 7-95
รายละเอียด, หน้าตัดวิกฤติ, น้ำหนักบรรทุก , ความหนา, เหล็กเสริม, ..

 

 

 


 ◊ ถ้อยคำถวายความอาลัย ◊

 ◊ PrelimANALYSIS.com : Continuous Beams Analysis ◊
PrelimANALYSIS.com : Continuous Beams Analysis
วิเคราะห์คาน วิเคราะห์คานต่อเนื่อง เพื่อหาค่า แรงเฉือน (Shear), โมเมนต์ดัด (Bending Moment) : PrelimANALYSIS.com
กขฃคฅ ฆงจฉช ซฌญฎฏ ฐฑฒณด ตถทธน บปผฝพ ฟภมยร ลวศษส หฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

 ◊ เว็บไซต์.. http://www.PrelimDESIGN.com.. คู่มือฯ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ◊
ดูรายละเอียดเพิ่ม .. คลิกที่ภาพ!
ตัวอย่างส่วนหนึ่ง Worksheet(.xls) ประกอบการคำนวณออกแบบ
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก: คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดูรายละเอียดเพิ่ม .. คลิกที่ภาพ!
ตัวอย่างส่วนหนึ่ง Worksheet(.xls) ประกอบการคำนวณออกแบบ
บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก: บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดูรายละเอียดเพิ่ม .. คลิกที่ภาพ!
ตัวอย่างส่วนหนึ่ง Worksheet(.xls) ประกอบการคำนวณออกแบบ
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก: เสา คอนกรีตเสริมเหล็ก + Worksheet พร้อม XY Interaction Diagram
ดูรายละเอียดเพิ่ม .. คลิกที่ภาพ!
ตัวอย่างส่วนหนึ่ง Worksheet(.xls) ประกอบการคำนวณออกแบบ
ฐานรากแผ่ คอนกรีตเสริมเหล็ก: ฐานรากแผ่ คอนกรีตเสริมเหล็ก + Worksheet
ดูรายละเอียดเพิ่ม .. คลิกที่ภาพ!
ตัวอย่างส่วนหนึ่งของ บันได คอนกรีตเสริมเหล็ก: บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดูรายละเอียดเพิ่ม .. คลิกที่ภาพ!
โปรแกรม [ PrelimReBar ] .. สำหรับคำนวณหาค่า พื้นที่หน้าตัด (As) , ความยาวเส้นรอบรูป (Os) ของ เหล็กเสริมงานคอนกรีต
[ PrelimReBar ] : [ PrelimReBar ]
กขฃคฅ ฆงจฉช ซฌญฎฏ ฐฑฒณด ตถทธน บปผฝพ ฟภมยร ลวศษส หฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

 ◊ ร่วมกันมุ่งมั่นศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำของตถาคต (พระพุทธเจ้า) ◊
::อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน (Buddhawajana) WORDs of THE BUDDHA
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ กขฃคฅ ฆงจฉช ซฌญฎฏ ฐฑฒณด ตถทธน บปผฝพ ฟภมยร ลวศษส หฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

 ◊ Download Wallpapers . . Download Wallpapers . . Download Wallpapers ◊
Download Wallpaper: Download Wallpaper .. พยัญชนะไทย สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายวรรคตอน 1024x768 pixels
           
กขฃคฅ ฆงจฉช ซฌญฎฏ ฐฑฒณด ตถทธน บปผฝพ ฟภมยร ลวศษส หฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

 ◊ PrelimDESIGN.com ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต .. ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และช่วยเหลือผู้ป่วย ◊
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย .. www.redcross.or.th
กขฃคฅ ฆงจฉช ซฌญฎฏ ฐฑฒณด ตถทธน บปผฝพ ฟภมยร ลวศษส หฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

 ◊ ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี : ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี ◊
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี : ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี
กตัญญูกตเวที ต่อ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์ และ ผู้มีอุปการคุณ
กตัญญูกตเวที ต่อ บ้านเกิดเมืองนอน แผ่นดินเกิด แผ่นดินอาศัย ; กตัญญูกตเวที ต่อ ประเทศไทย ; กตัญญูกตเวที ต่อ ประเทศไทย
+ [ กตัญญู = รู้คุณท่าน ] ++ [ กตเวที = สนองคุณความดีของท่าน, ตอบแทนคุณความดีของท่าน ] +
กขฃคฅ ฆงจฉช ซฌญฎฏ ฐฑฒณด ตถทธน บปผฝพ ฟภมยร ลวศษส หฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

 ◊ UNESCO มีมติประกาศยกย่อง พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ◊
UNESCO มีมติประกาศยกย่อง พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก
กขฃคฅ ฆงจฉช ซฌญฎฏ ฐฑฒณด ตถทธน บปผฝพ ฟภมยร ลวศษส หฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

 ◊ PrelimFertilizer โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม คำนวณสูตรปุ๋ยเคมี, เคมี+อินทรีย์ ◊
PrelimFertilizer: PrelimFertilizer พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม คำนวณสูตรปุ๋ยเคมี, เคมี+อินทรีย์
วาสนาอธิษฐาน Dracaena fragrans massangeana

 ◊ โปรแกรมต้นตระกูลไทย(Thai-Family-Tree) : โปรแกรมตระกูลเครือญาติ ◊
THAI-FAMILY-TREE: โปรแกรมต้นตระกูลไทย(Thai-Family-Tree) : โปรแกรมตระกูลเครือญาติ : แผนผังตระกูล
o ข้อมูลบุคคล/คู่ครอง/ครอบครัว/ลำดับชั้น/สาขา/เครือญาติ.. o แสดงแผนผังบรรพบุรุษ o แผนผังตระกูล ครอบครัวลูกหลาน
รักษ์ สามัคคี ทำความดี .. Thai-Family-Tree.com
[บริการ]: รับสร้างบันทึกข้อมูลตามหัวข้องานอื่นๆที่ผู้ใช้งานต้องการ สำหรับหน่วยงานฯ/เอกชน/ธุรกิจ/SME/ส่วนบุคคล

 ◊ โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ FriendshipMEMORY อนุสรณ์มิตรภาพ ◊
FriendshipMEMORY: โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ FriendshipMEMORY อนุสรณ์มิตรภาพ
โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ FriendshipMEMORY : ฐานข้อมูล: ข้อความ+ภาพ ; Database: Text+Image
บันทึกข้อมูลบุคคล, เพื่อน, สมาชิก, ครูอาจารย์, ศิษย์, ทำเนียบรุ่น, กิจกรรม, วันสำคัญ, ชีวประวัติ, ฯลฯ
[บริการ]: รับสร้างบันทึกข้อมูลตามหัวข้องานอื่นๆที่ผู้ใช้งานต้องการ สำหรับหน่วยงานฯ/เอกชน/ธุรกิจ/SME/ส่วนบุคคล


 ◊ เว็บไซต์เพื่อนบ้าน .. เว็บไซต์แนะนำ ◊ << Link Next .. ดูเว็บไซต์เพื่อนบ้านทั้งหมด >>

พุทธวจน (Buddhawajana) WORDs of THE BUDDHA มหาศาสดาเอกของโลก
พุทธวจน "อานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย"
พุทธวจน "ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา" (บาลี) มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.
<< พุทธวจน= คำของพระศาสดา ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ (พระพุทธเจ้า) >> ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ .. ยอดเยี่ยมจริงๆ
"ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้ว เปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง" (บาลี) เอก. อํ. ๒๐/๓๖๔/๕๗๑.
« ศูนย์บริการมัลติมีเดีย พุทธวจน » เปิดธรรมที่ถูกปิด อนุสาสนีปาฏิหาริย์ .. ยิ่งเปิดเผย ยิ่งรุ่งเรือง
"ธรรมทานเป็นเลิศ ... การแจกจ่ายธรรมเป็นเลิศ ... การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ." (บาลี) ขุ. ขุ. ๒๕/๓๐๕/๒๗๘.
"เหตุสำเร็จความปรารถนา... ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา ..." โดย พระพุทธเจ้า (บาลี) อุปริ. ม. ๑๔/๒๑๗/๓๑๘-๓๒๐.
พุทธวจน 1 ตามรอยธรรม, 2 คู่มือโสดาบัน, 3 ก้าวย่างอย่างพุทธะ, 4 มรรค(วิธีที่)ง่าย, 5 แก้กรรม, 6 อานาปานสติ
พุทธวจน 7 ฆารวาสชั้นเลิศ, 8 อินทรียสังวร, 9 ปฐมธรรม, 10 สาธยายธรรม, 11 ภพภูมิ, 12 เดรัจฉานวิชา, 13 ทาน
ชมถ่ายทอดสด ดูวิดีโอ mp4 ฟัง mp3 อ่านหนังสือ ดาวน์โหลด(ฟรี) พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
ได้ที่.. วัดนาป่าพง .. http://www.watnapp.com ..หรือ.. http://media.watnapahpong.org


พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพุทธสาวก ( Relics of Buddha )
... | ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย | 84000 พระธรรมขันธ์ 547 อรรถกถาชาดก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : Mahachulalongkornrajavidyalaya University
ธรรมะไทย | ... | พระไตรปิฎก ออนไลน์ | 38 มงคลชีวิตออนไลน์ | พุทธทาสศึกษา | พุทธทาส.คอม
หลวงตามหาบัว + ฟังเทศน์ออนไลน์ | พระสถาปนา(ศูนย์รีไซเคิล) | ... | มโนธรรม | ...
ธรรมจักร | ... | วัดถ้ำขวัญเมือง อ.สวี จ.ชุมพร | วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ...
ธรรมมะ ดิลิเวอรี่ (Dhamma Delivery) | ...
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ความสำเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้า .. มูลนิธิพิสูจน์ธรรม .. อ.ศิริพงษ์ อัครศรียุกต์
" คนดี สำคัญกว่าทุกสิ่ง " พุทธทาสภิกขุ
วิชาการ | PrelimDESIGN.com | คู่มือฯ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
eit.or.th - ว.ส.ท. | coe.or.th - สภาวิศวกร | asa.or.th - สมาคมสถาปนิกสยาม | egat.co.th - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
thaiengineer.com | thaiengineering.com | thaibuild.com | ... | thailandpages.com
9engineer.com | technic.in.th
หามานาน | แผนที่ไทย | DamDee.com | Thai.com | ... | เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ | เพชรพระอุมา | ดาราศาสตร์
... | พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
... | รักษ์ | รักษ์คลองอู่ตะเภา | รักษ์ผีเสื้อ | รักษ์บางแก้ว | รักษ์ | รักษ์
น.ส.พ. : ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ | คม-ชัด-ลึก | แนวหน้า | บ้านเมือง | สยามรัฐ | ผู้จัดการ | ไทยโพสต์
น.ส.พ. : ฐานเศรษฐกิจ | สยามธุรกิจ | กรุงเทพธุรกิจ | เชียงใหม่นิวส์ | สงขลาทูเดย์ | ... | กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ. : The Nation | Bangkok Post | INNnews | VOAnews | ThaiTownUSA | ... | ไทย-ออส
ทีวี : ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | ช่อง 9 | ช่อง 11 | ไทยพีบีเอส | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
ดาวน์โหลดโปรแกรม : Adobe Acrobat Reader สำหรับเปิดอ่านไฟล์ .PDF | Windows Media Player เพื่อรับชมภาพฟังเสียง
ตารางสี : RGB [ FF CC 99 66 33 00 ] : Color Table 1 : RGB | Color Table 2 : RGB
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : NECTEC
• ขอแสดงความเสียใจ และขอเป็นกำลังใจให้ ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ " สึนามิ " เมื่อ 2004/12/26 •

PrelimDESIGN | HoiYai | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | 500 วัน 1500 ไมล์ พายเรือเพื่อแม่
... | ... | TonyJaa .. จา พนม ยีรัมย์ | มวยไทยไชยา MuayChaiya
ตาสว่าง Sleepless in Bangkok | ที่นี่หมอชิต

<< Link Next .. ดูเว็บไซต์เพื่อนบ้านทั้งหมด >>

Yahoo ! Live ! Altavista ! Google !

 ◊ Link Exchange .. แลกลิงค์ ทำลิงค์ กับ www.PrelimDesign.com ◊   (Code ที่ใช้ก่อนหน้านี้ ยังคงใช้ได้เช่นเดิม)
แลก Link .. โดยนำ Banner หรือ Code ข้างล่าง .. ไปใส่ไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ แล้วกรุณาส่งอีเมล์แจ้ง.. RC@PrelimDesign.com .. เพื่อทำ Link กลับด้วย
<a href="http://www.prelimdesign.com" target="_blank">
<img src="http://www.prelimdesign.com/mcontents/1125259792prelimdesigncom5.gif"
title="คู่มือฯ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก : ออกแบบ ตรวจสอบ บ้าน อาคาร ค.ส.ล. : คาน พื้น บันได เสา ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม" 
width="88" height="31" border="0"></a>


เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0847314600120

Visitors: 512387ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา | Webboard RC Design wsd แลกลิงค์ | รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได | เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม | สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us | เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์prelimdesign.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved