prelimdesign.com
Reinforced Concrete Structures .. WSD (See ACI , E.I.T. Standard)

    Home    คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา    Webboard RC Design wsd แลกลิงค์    รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได    เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม    สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us    เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์      


..
PrelimDESIGN.com คู่มือฯโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
< ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ >
> โทรศัพท์ 077211252, 0855788275, 0921451459
 ส่งข้อความแบบลับเฉพาะที่นี่ !
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A1
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A2
 กระดานข่าวสาธารณะ
 PrelimANALYSIS.com BEAM วิเคราะห์คาน ต่อเนื่อง
 PrelimFERTILIZER.com โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
 Thai-Family-Tree.com ต้นตระกูลไทย ตระกูลเครือญาติ
 แผนผังบรรพบุรุษ แผนผังตระกูล ครอบครัวลูกหลาน
 FriendshipMEMORY.com โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ
 บุญ หุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาเจดีย์พุทธคยา ตรัสรู้
______________________
 บ้าน บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ หอพัก โรงงาน โกดัง
+ Working Stress Design
 อาคาร: คาน พื้น บันได เสา ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม
 สั่งซื้อ หนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล.
 ส่งข้อความซื้อ หนังสือคู่มือฯ โทร.077211252ext95
 Job สมัครงาน ส่งข้อมูลประวัติ
 รหัสผู้แนะนำ คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก .. โยธา
______________________
 + คู่มือฯ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 รายการคำนวณ คาน 4 ช่วง
 รายการคำนวณ คาน 3 ช่วง
 รายการคำนวณคาน Mb+Mt+V
 รายการคำนวณพื้น(1w) 1-3 ช่วง
 รายการคำนวณพื้นสองทาง(2w)
 รายการคำนวณ บันได พื้นตัน
 รายการคำนวณ เสา (New)
 รายการคำนวณ ฐานรากแผ่
 รายการฯ ฐานรากบนเสาเข็ม
-
.ลงใน web ได้เพียงบางกรณี
.จะลงเพิ่มให้อีก.. Go ahead!
.เหลืออีกเยอะ > 45,000 กรณี
.ที่เหลือโปรดดูในหนังสือคู่มือฯ
.ได้จัดเรียงลำดับแยกหมวดหมู่
.เพื่อสะดวกในการเลือกใช้งาน
.ไว้เรียบร้อยแล้ว WSD โยธา
 << คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก >>
 หนังสือคู่มือฯ .. สารบาญ-1
 หนังสือ คู่มือ .. สารบาญ-2
 หนังสือคู่มือ สารบาญ-3
 คู่มือฯ สารบาญ-4
 คู่มือฯ สารบาญ-5
+ General .. , PrelimReBar
 หน่วยแรง
 เหล็กเสริมงานคอนกรีต
 ระยะหุ้ม - ฝัง, ของอมาตรฐาน
 น้ำหนัก, แรงเฉือน, โมเมนต์
 การจัดกลุ่มเสาเข็ม, Safe Load
+ Beam
 คาน คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 (แรงดึง), (แรงดึงและแรงอัด)
+ Slab
 พื้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 พื้นทางเดียว, พื้นสองทาง
+ Stair .. บันได
 บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ความยาวช่วง, เหล็กเสริม
+ Column: P + Mx + My _ _ _ XY Interaction Diagram
 เสา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 การจัด เหล็กปลอก ใน เสา
 แรงอัดทั้งหมดที่ยอมให้
+ Spread Footing
 ฐานราก ฐานรากแผ่ ค.ส.ล.
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
+ Pile Footing
 ฐานรากวางบนเสาเข็ม
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
_< คู่มือ คอนกรีตเสริมเหล็ก >
...
 คอนกรีตเสริมเหล็ก + โยธา Civil Engineer
 ข่าว
 สารบัญเว็บไซต์
 ไอที
 เรื่องผู้หญิง
 ท่องเที่ยว
 ไลฟสไตล์
 มุมอาหาร
 ดูดวง
 บ้านและตกแต่ง
 ชอปปิ้งไกด์
 บันเทิง
 เกมส์
 ตลาดซื้อขาย
 ค้นหา .. ทั่วไทย .. ทั่วโลก .. ด้วย .. .. Google !
______________________
 [ สมุดเยี่ยม PrelimDESIGN ]
 แนะนำเว็บไซต์ RCWSD
 ตารางสี Color Table :RGB 1
 อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน ปฏิจฯ
 38 มงคลชีวิต ยอดเยี่ยมจริงๆ
______________________
______________________
______________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________


สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us


การรับประกันฯ การรักษาข้อมูลฯ การส่งสินค้า การสั่งซื้อและการชำระเงิน

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0847314600120

◊ รับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน ◊
◊ รับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน ◊ . . คู่มือฯ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก . . >640 pages A4, >1000 tables, >45000 cases, >250 diagrams

======================================================================
หนังสือคู่มือ การออกแบบเบื้องต้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีหน่วยแรงใช้งาน)
PRELIMINARY DESIGN Reinforced Concrete Structures
(Working Stress Design : WSD)
โดย.. ปัญจพร รักษ์แดง (วิศวกรโยธา ; สามัญวิศวกร)

ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.3559

รายละเอียดในหนังสือคู่มือฯ.. (1 ชุด = 1 เล่ม) แบ่งออกเป็น 7 Sections
General, Beams, Slabs, Stairs, Columns, Spread-Footings, and Pile-Footings

เนื้อหารวมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ข้อความ จำนวน 26 หน้า ...แสดงข้อกำหนด, บันทึก, สารบาญ, บรรณานุกรม
2. รูป+คำอธิบาย จำนวน 29 หน้า ...แสดงแนวคิดในการคำนวณ และสัญลักษณ์ตัวแปร
3. ตาราง จำนวน 532 หน้า ...แสดงข้อมูลสำคัญมากกว่า 1,000 ตาราง, มากกว่า 45,000 กรณี และข้อมูลอื่นๆ
4. แผนภูมิ จำนวน 55 หน้า ...แสดงแผนภูมิมากกว่า 250 แผนภูมิ
รวม 642 หน้าขนาด A4 (ยังไม่รวมปก, คำนำ, ประวัติฯ)

ราคาหนังสือคู่มือฯ รวมค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ EMS รับประกันทั่วประเทศ
เป็นจำนวนเงินรวม 4,750.- บาท (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(ราคาหนังสือคู่มือฯ เล่มละ 4,500.- บาท + ค่าจัดส่งฯ จำนวน 250.- บาทต่อเล่ม)

======================================================================
◊ การรับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน ◊

ท่านมีระยะเวลา 5 วันเท่านั้นหลังจากที่ได้รับจากไปรษณีย์ ในการส่งสินค้ากลับเพื่อขอรับเงินค่าสินค้าคืน
เราจะส่งเงินค่าสินค้าคืนภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้ากลับคืนในสภาพปกติสมบูรณ์จากไปรษณีย์แล้ว
ถ้าหากท่านไม่ส่งสินค้ากลับคืนเราภายในระยะเวลา 5 วันหลังจากที่ได้รับจากไปรษณีย์ เราถือว่าท่านพอใจ
และท่านไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าสินค้ากลับคืนอีกต่อไป เราจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินคืนหากเกินกำหนดนั้น
======================================================================
◊ การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า ◊
ข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกฯ
======================================================================
◊ การส่งสินค้า ◊
จัดส่งสินค้าให้โดยผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ EMS รับประกันทั่วประเทศเท่านั้น
======================================================================
◊ การสั่งซื้อและการชำระเงิน ◊
สั่งซื้อและชำระเงินโดยตรงกับคุณปัญจพร รักษ์แดง เท่านั้น
โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ ไปรษณีย์ธนาณัติ ตามรายละเอียดดังนี้
======================================================================
วิธีที่ 1. สั่งซื้อและชำระเงินผ่านทาง ไปรษณีย์ธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง
โดยสั่งจ่าย ณ ปณจ.สุราษฎร์ธานี ในนาม “ คุณปัญจพร รักษ์แดง “
ที่อยู่ เลขที่ 386/1 ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84100
กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อให้ชัดเจนด้วย
======================================================================
วิธีที่ 2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์, ทางอีเมล์(E-mail) หรือทางจดหมาย
โดยแจ้งรายละเอียดผลการชำระเงินผ่านทางธนาคาร หรือส่งสำเนาใบโอนเงินที่ชัดเจน
พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อไปที่
คุณปัญจพร รักษ์แดง
ที่อยู่: เลขที่ 386/1 ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84100
หมายเลขโทรศัพท์: 077211252 , 085-578-8275 , 092-145-1459 .. (8:00-24:00 น.)
อีเมล์ E-mail: ...
อีเมล์ E-mail: RC@PrelimDesign.com
หรือ ส่งรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านทาง http://www.PrelimDESIGN.com
ที่ส่วนของ " Contact Us " ท้ายบทความนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การชำระเงินผ่านทางธนาคาร สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หมายเลข 552-2-45917-5 ชื่อบัญชี คุณปัญจพร รักษ์แดง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หมายเลข 127-2-52489-7 ชื่อบัญชี คุณปัญจพร รักษ์แดง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ชนเกษม
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หมายเลข 427-0-28328-8 ชื่อบัญชี คุณปัญจพร รักษ์แดง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี
บัญชีกระแสรายวัน หมายเลข 126-0-02125-5 ชื่อบัญชี คุณปัญจพร รักษ์แดง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* กรุณาเก็บสำเนาใบโอนเงิน(slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย*
การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM ให้เลือกเครื่อง ATM ที่สามารถใช้บริการได้คือ
" เครื่องของธนาคารเจ้าของบัตรที่โอน " หรือ " เครื่องของธนาคารเจ้าของบัญชีที่รับโอน "
======================================================================
E-mail: ...
E-mail: RC@PrelimDesign.comBy: www.PrelimDesign.com .. RC@PrelimDesign.com .. Beam@PrelimAnalysis.com .. NPK@PrelimFertilizer.com

<<Back     Go to สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us


views[58936]    

All contents
การรับประกันฯ การรักษาข้อมูลฯ การส่งสินค้า การสั่งซื้อและการชำระเงิน
คู่มือฯ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทำความรู้จัก .. คุณปัญจพร รักษ์แดง
รูปปก หนังสือคู่มือฯ , Worksheet (.xls)
PrelimDESIGN.com Banner B
PrelimDESIGN.com Banner A
PrelimDESIGN.com Banner
PrelimDesign 3S4P
PRELIMDESIGN 3SolidsTxV
PRELIMDESIGN 3SolidsTx
PRELIMDESIGN
Link...
PrelimDesign.com (B)
PrelimANALYSIS
PrelimFERTILIZER
...
โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา [ สถานที่ตรัสรู้ ] พ.ศ.2556
อานิสงส์ .. ผลแห่งการบูชาพระสถูป .. ถวาย .. ทาน .. ฉัตร .. ไทยธรรม .. (ย่อ)
อานิสงส์ .. ผลแห่งการบูชาพระสถูป .. ถวาย .. ทาน .. ฉัตร .. ไทยธรรม .. (เต็ม)
??????????? ???????????????????????๚ ?? ?? ??????? ????
 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
       


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา | Webboard RC Design wsd แลกลิงค์ | รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได | เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม | สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us | เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์prelimdesign.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved