prelimdesign.com
Reinforced Concrete Structures .. WSD (See ACI , E.I.T. Standard)

    Home    คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา    Webboard RC Design wsd แลกลิงค์    รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได    เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม    สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us    เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์      


..
PrelimDESIGN.com คู่มือฯโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
< ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ >
> โทรศัพท์ 077211252, 0855788275, 0921451459
 ส่งข้อความแบบลับเฉพาะที่นี่ !
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A1
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A2
 กระดานข่าวสาธารณะ
 PrelimANALYSIS.com BEAM วิเคราะห์คาน ต่อเนื่อง
 PrelimFERTILIZER.com โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
 Thai-Family-Tree.com ต้นตระกูลไทย ตระกูลเครือญาติ
 แผนผังบรรพบุรุษ แผนผังตระกูล ครอบครัวลูกหลาน
 FriendshipMEMORY.com โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ
 บุญ หุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาเจดีย์พุทธคยา ตรัสรู้
______________________
 บ้าน บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ หอพัก โรงงาน โกดัง
+ Working Stress Design
 อาคาร: คาน พื้น บันได เสา ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม
 สั่งซื้อ หนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล.
 ส่งข้อความซื้อ หนังสือคู่มือฯ โทร.077211252ext95
 Job สมัครงาน ส่งข้อมูลประวัติ
 รหัสผู้แนะนำ คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก .. โยธา
______________________
 + คู่มือฯ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 รายการคำนวณ คาน 4 ช่วง
 รายการคำนวณ คาน 3 ช่วง
 รายการคำนวณคาน Mb+Mt+V
 รายการคำนวณพื้น(1w) 1-3 ช่วง
 รายการคำนวณพื้นสองทาง(2w)
 รายการคำนวณ บันได พื้นตัน
 รายการคำนวณ เสา (New)
 รายการคำนวณ ฐานรากแผ่
 รายการฯ ฐานรากบนเสาเข็ม
-
.ลงใน web ได้เพียงบางกรณี
.จะลงเพิ่มให้อีก.. Go ahead!
.เหลืออีกเยอะ > 45,000 กรณี
.ที่เหลือโปรดดูในหนังสือคู่มือฯ
.ได้จัดเรียงลำดับแยกหมวดหมู่
.เพื่อสะดวกในการเลือกใช้งาน
.ไว้เรียบร้อยแล้ว WSD โยธา
 << คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก >>
 หนังสือคู่มือฯ .. สารบาญ-1
 หนังสือ คู่มือ .. สารบาญ-2
 หนังสือคู่มือ สารบาญ-3
 คู่มือฯ สารบาญ-4
 คู่มือฯ สารบาญ-5
+ General .. , PrelimReBar
 หน่วยแรง
 เหล็กเสริมงานคอนกรีต
 ระยะหุ้ม - ฝัง, ของอมาตรฐาน
 น้ำหนัก, แรงเฉือน, โมเมนต์
 การจัดกลุ่มเสาเข็ม, Safe Load
+ Beam
 คาน คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 (แรงดึง), (แรงดึงและแรงอัด)
+ Slab
 พื้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 พื้นทางเดียว, พื้นสองทาง
+ Stair .. บันได
 บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ความยาวช่วง, เหล็กเสริม
+ Column: P + Mx + My _ _ _ XY Interaction Diagram
 เสา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 การจัด เหล็กปลอก ใน เสา
 แรงอัดทั้งหมดที่ยอมให้
+ Spread Footing
 ฐานราก ฐานรากแผ่ ค.ส.ล.
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
+ Pile Footing
 ฐานรากวางบนเสาเข็ม
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
_< คู่มือ คอนกรีตเสริมเหล็ก >
...
 คอนกรีตเสริมเหล็ก + โยธา Civil Engineer
 ข่าว
 สารบัญเว็บไซต์
 ไอที
 เรื่องผู้หญิง
 ท่องเที่ยว
 ไลฟสไตล์
 มุมอาหาร
 ดูดวง
 บ้านและตกแต่ง
 ชอปปิ้งไกด์
 บันเทิง
 เกมส์
 ตลาดซื้อขาย
 ค้นหา .. ทั่วไทย .. ทั่วโลก .. ด้วย .. .. Google !
______________________
 [ สมุดเยี่ยม PrelimDESIGN ]
 แนะนำเว็บไซต์ RCWSD
 ตารางสี Color Table :RGB 1
 อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน ปฏิจฯ
 38 มงคลชีวิต ยอดเยี่ยมจริงๆ
______________________
______________________
______________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________


เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม

อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน (Buddhawajana) WORDs of THE BUDDHA (c)


อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน ธรรมวินัย..เป็นศาสดา


อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน ปฏิจจสมุปบาท (กฎอิทัปปัจจยตา)
<< Link A >>


อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน ปฏิจจสมุปบาท (สายเกิด)


อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน ปฏิจจสมุปบาท (สายดับ)

พุทธวจน (Buddhawajana) WORDs of THE BUDDHA
พุทธ= พระพุทธเจ้า (ศาสดาของศาสนาพุทธ)
วจน= คำพูด
พระพุทธเจ้า= ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พุทธวจน= คำของพระศาสดา ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ (พระพุทธเจ้า)
พุทธวจน รวมถึง คำพูดของสาวก เฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงรับรอง ด้วย
WORDs of THE BUDDHA
มหาศาสดาเอกของโลก
==================================
(บาลี) มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.
สิยา โข ปะนานันทะ ตุม๎หากัง
อานนท์ ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า
เอวะมัสสะ อะตีตะสัตถุกัง ปาวะจะนัง นัตถิ โน สัตถาติ
ธรรมวินัยของพวกเรา มีพระศาสดา ล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา ดังนี้
นะ โข ปะเนตัง อานันทะ เอวัง ทัฏฐัพพัง
อานนท์ ข้อนี้ พวกเธออย่าคิดดังนั้น
โย โว อานันทะ มะยา ธัมโม จะ วินะโย จะ เทสิโต ปัญญัตโต
อานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย
โส โว มะมัจจะเยนะ สัตถา
ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา
==================================
(บาลี) ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒.
ภิกษุทั้งหลาย ! สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่
เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร
เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก
เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่
เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง
และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน.
==================================
(บาลี) ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒.
ภิกษุทั้งหลาย ! สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคต
เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา
เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง
ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน
จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า
“ข้อนี้เป็นอย่างไร มีความหมายกี่นัย” ดังนี้.
ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้
ธรรมที่ยังไม่ปรากฏ เธอก็ทำให้ปรากฏได้
ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัย เธอก็บรรเทาลงได้.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกว่า ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา.
==================================
พุทธวจน (Buddhawajana) WORDs of THE BUDDHAวัดนาป่าพง (พุทธวจนสถาบัน) พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
เผยแผ่โดยใช้ พุทธวจน ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเองและที่ทรงรับรองไว้ เท่านั้น
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้ว เปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง
เปิดธรรมที่ถูกปิด อนุสาสนีปาฏิหาริย์ .. ยิ่งเปิดเผย ยิ่งรุ่งเรือง
ไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม .. ถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม
ร่วมกันมุ่งมั่นศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำของตถาคต (พระพุทธเจ้า)
ชมถ่ายทอดสด ดูวิดีโอ ฟัง อ่าน ดาวน์โหลด(ฟรี) พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
ได้ที่นี่ WATNAPAHPONG.. http://www.watnapp.com
หรือ.. http://media.watnapahpong.org<<Back    Go to เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม


views[10621]  |  share   

All contents
คู่มือการออกแบบเบื้องต้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีหน่วยแรงใช้งาน)
หน่วยแรง, หน่วยน้ำหนักบรรทุกจร, หน่วยแรงลม, หน่วยแรงแบกทาน, หน่วยแรงฝืด
เหล็กเสริมคอนกรีต , เหล็กเสริมงานคอนกรีต , [ PrelimReBar ]
ระยะหุ้ม, ระยะหุ้มเหล็กเสริม , หน่วยแรงยึดหน่วง = หน่วยแรงยึดเหนี่ยว, ระยะฝัง, ของอมาตรฐาน, ของอ อื่นๆ
น้ำหนักบรรทุก, แรงเฉือน, โมเมนต์, จุดดัดกลับ, ค่าสัมประสิทธิ์ Coefficients, วิเคราะห์คาน วิเคราะห์คานต่อเนื่อง
เสาเข็ม, การจัดกลุ่มเสาเข็ม, Safe Load
เสา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
CL : Typical. : คู่มือฯ Pg. 5-16 , 5-28 , 5-38
ฐานราก ฐานรากแผ่ ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
FS : Typical, Critical S. : คู่มือฯ Pg. 6-4, Worksheet
ฐานราก ฐานรากเสาเข็ม ฐานรากบนเสาเข็ม
FP : Typical, Critical S. : คู่มือฯ Pg. 7-21, 7-95
....
การจัดเหล็กปลอกในเสา แบบต่างๆ สำหรับเหล็กยืน 4 - 20 เส้น
..
...
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน (Buddhawajana) WORDs of THE BUDDHA (c)


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา | Webboard RC Design wsd แลกลิงค์ | รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได | เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม | สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us | เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์prelimdesign.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved