prelimdesign.com
Reinforced Concrete Structures .. WSD (See ACI , E.I.T. Standard)

    Home    คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา    Webboard RC Design wsd แลกลิงค์    รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได    เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม    สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us    เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์      


..
PrelimDESIGN.com คู่มือฯโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
< ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ >
> โทรศัพท์ 077211252, 0855788275, 0921451459
 ส่งข้อความแบบลับเฉพาะที่นี่ !
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A1
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A2
 กระดานข่าวสาธารณะ
 PrelimANALYSIS.com BEAM วิเคราะห์คาน ต่อเนื่อง
 PrelimFERTILIZER.com โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
 Thai-Family-Tree.com ต้นตระกูลไทย ตระกูลเครือญาติ
 แผนผังบรรพบุรุษ แผนผังตระกูล ครอบครัวลูกหลาน
 FriendshipMEMORY.com โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ
 บุญ หุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาเจดีย์พุทธคยา ตรัสรู้
______________________
 บ้าน บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ หอพัก โรงงาน โกดัง
+ Working Stress Design
 อาคาร: คาน พื้น บันได เสา ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม
 สั่งซื้อ หนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล.
 ส่งข้อความซื้อ หนังสือคู่มือฯ โทร.077211252ext95
 Job สมัครงาน ส่งข้อมูลประวัติ
 รหัสผู้แนะนำ คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก .. โยธา
______________________
 + คู่มือฯ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 รายการคำนวณ คาน 4 ช่วง
 รายการคำนวณ คาน 3 ช่วง
 รายการคำนวณคาน Mb+Mt+V
 รายการคำนวณพื้น(1w) 1-3 ช่วง
 รายการคำนวณพื้นสองทาง(2w)
 รายการคำนวณ บันได พื้นตัน
 รายการคำนวณ เสา (New)
 รายการคำนวณ ฐานรากแผ่
 รายการฯ ฐานรากบนเสาเข็ม
-
.ลงใน web ได้เพียงบางกรณี
.จะลงเพิ่มให้อีก.. Go ahead!
.เหลืออีกเยอะ > 45,000 กรณี
.ที่เหลือโปรดดูในหนังสือคู่มือฯ
.ได้จัดเรียงลำดับแยกหมวดหมู่
.เพื่อสะดวกในการเลือกใช้งาน
.ไว้เรียบร้อยแล้ว WSD โยธา
 << คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก >>
 หนังสือคู่มือฯ .. สารบาญ-1
 หนังสือ คู่มือ .. สารบาญ-2
 หนังสือคู่มือ สารบาญ-3
 คู่มือฯ สารบาญ-4
 คู่มือฯ สารบาญ-5
+ General .. , PrelimReBar
 หน่วยแรง
 เหล็กเสริมงานคอนกรีต
 ระยะหุ้ม - ฝัง, ของอมาตรฐาน
 น้ำหนัก, แรงเฉือน, โมเมนต์
 การจัดกลุ่มเสาเข็ม, Safe Load
+ Beam
 คาน คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 (แรงดึง), (แรงดึงและแรงอัด)
+ Slab
 พื้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 พื้นทางเดียว, พื้นสองทาง
+ Stair .. บันได
 บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ความยาวช่วง, เหล็กเสริม
+ Column: P + Mx + My _ _ _ XY Interaction Diagram
 เสา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 การจัด เหล็กปลอก ใน เสา
 แรงอัดทั้งหมดที่ยอมให้
+ Spread Footing
 ฐานราก ฐานรากแผ่ ค.ส.ล.
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
+ Pile Footing
 ฐานรากวางบนเสาเข็ม
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
_< คู่มือ คอนกรีตเสริมเหล็ก >
...
 คอนกรีตเสริมเหล็ก + โยธา Civil Engineer
 ข่าว
 สารบัญเว็บไซต์
 ไอที
 เรื่องผู้หญิง
 ท่องเที่ยว
 ไลฟสไตล์
 มุมอาหาร
 ดูดวง
 บ้านและตกแต่ง
 ชอปปิ้งไกด์
 บันเทิง
 เกมส์
 ตลาดซื้อขาย
 ค้นหา .. ทั่วไทย .. ทั่วโลก .. ด้วย .. .. Google !
______________________
 [ สมุดเยี่ยม PrelimDESIGN ]
 แนะนำเว็บไซต์ RCWSD
 ตารางสี Color Table :RGB 1
 อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน ปฏิจฯ
 38 มงคลชีวิต ยอดเยี่ยมจริงๆ
______________________
______________________
______________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________


สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us

โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา [ สถานที่ตรัสรู้ ] พ.ศ.2556***** โครงการฯ ได้สำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว สาธุ *****
[ Link: โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ]
โครงการ หุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาเจดีย์ พุทธคยา

พุทธสถานพุทธคยา เป็นสถานที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า > 2600 ปี
/\ /\ /\ ... พระมหาเจดีย์พุทธคยา เป็น พระมหาเจดีย์เอกของโลก ... /\ /\ /\
/\ /\ /\ ...ตั้งอยู่ ณ สถานที่ซึ่งเป็น ต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา ... /\ /\ /\
เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พระเจ้าอโศกมหาราช และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2545


ยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เมื่อ ๒๙/๐๑/๒๕๕๕
พระพุทธเมตตา ประดิษฐานอยู่ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งอยู่เคียงข้างโพธิบัลลังก์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์==================================================
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย)
==================================================
[01]: ".. ผลแห่งการถวายดอกกรรณิการ์ .. ประดับที่ฉัตร .."
".. โปรย (กั้น) ถวายแด่พระพุทธเจ้า .."

.
[02]: ".. ผลแห่งการบูชาด้วยฉัตร .."
".. เมื่อพระผู้มีพระภาค .. ผู้สูงสุดกว่านระ ปรินิพพานแล้ว .."
".. เราให้ช่างทำฉัตรเป็นชั้นๆ บูชาไว้ที่พระสถูป .."

.
[03]: ".. ผลแห่งการบูชาด้วยฉัตรดอกบัว .."
".. เรานำดอกบัว .. มาทำเป็นฉัตรดอกไม้บูชาแด่พระพุทธเจ้า .."

==================================================
[04]: ".. ผลแห่งการถวายฉัตร .."
".. ท่านนั้นบรรลุถึงความเป็นพระพุทธะ อันชาวโลกบูชา นิพพานแล้ว .."
".. เราประนมกรอัญชลี ไหว้จิตกาธารที่ป่าช้านั้น .."
".. ยกฉัตรขาวขึ้น ตั้งประดิษฐานไว้ (บูชา) ในกาลนั้น .."
".. ด้วยการบูชานั้น เราไม่รู้จักทุคติเลย .."

.
[05]: ".. ผลแห่งการถวายฉัตร .."
".. ข้าพระองค์ถือเอาฉัตรที่ประดับแล้ว เข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้า .."
".. พระสาวกผู้อุดมฝึกตนแล้วเข้าไปเฝ้า .. ตั้งฉัตรไว้เหนือพระเศียร .."

==================================================
[06]: ".. ผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร .."
".. ทานอันประเสริฐที่ใครยังไม่เคยถวาย เราจักเป็นคนแรกในทานนั้น .."
".. เราจักถวายบริขาร ในสงฆ์อันเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุด .."
".. เราจึงเข้าไปหาช่างจักสาน จ้างให้ทำฉัตร .."
".. พระมหามุนี .. เสด็จเข้ามาสู่นิเวศน์ของเรา ฉัตรทรงอยู่ในเบื้องบน .."
".. (เราทูลว่า) ขอพระองค์ผู้มีจักษุ โปรดทรงรับฉัตร .."

==================================================
[07]: ".. ผลแห่งการกางเศวตฉัตรถวายพระพุทธเจ้า .."

==================================================
[08]: ".. ผลแห่งการบูชาด้วยฉัตรทอง .. มีจาคะอันสละแล้ว มีศีล .."
".. ดิฉัน .. ได้เข้าเฝ้าพระพุทธวิปัสสีผู้มีความเพียรมาก .."
".. ได้ฟังธรรมแล้วถึงพระองค์เป็นสรณะ สำรวมอยู่ในศีล .."
".. เมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น .. ปรินิพพานแล้ว .."
".. ดิฉันได้เอาฉัตรทองบูชาไว้ ณ เบื้องบนแห่งพระสถูปที่บรรจุพระธาตุ .."
".. ดิฉันเป็นผู้มีจาคะอันสละแล้ว มีศีลจนตลอดชีวิต .."
".. ละร่างกายมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่ภพดาวดึงส์ .."
".. ครอบงำเทพธิดาทั้งหมดด้วยฐานะ ๑๐ ประการ .."
".. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อายุ วรรณะ สุข ยศ .. อธิบดี .."

==================================================
[09]: ".. ผลแห่งการบูชาพระสถูป .."

.
[10]: ".. ผลแห่งการบูชาสถานที่ .."

==================================================
[11]: ".. ผลแห่งการทำกรรมที่ได้โดยยาก .."
".. ผู้ใดพึงบูชาพระสัมพุทธเจ้า .. ยังดำรงพระชนม์อยู่ก็ดี .."
".. พึงบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดผักกาด .. แม้นิพพานแล้วก็ดี .."
".. เมื่อจิตอันเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกัน บุญก็มีผลมากเสมอกัน .."
".. ข้าพระองค์ .. ได้ทำพุทธสถูป .. บำรุงพระสถูปอันอุดมของพระมุนี .."
".. ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์เสวยสมบัติแล้ว ได้บรรลุอรหัต .."

==================================================
[12]: ".. ผลแห่งการประนมกรอัญชลี .."

.
[13]: ".. ผลของการติเตียนการบูชาพระสถูป .."

.
[14]: ".. ผู้ใดประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้ไม่ทำบาปกรรม .."
".. บาปย่อมถูกต้องเฉพาะผู้นั้น ผู้มีจิตประทุษร้าย ไม่เอื้อเฟื้อ .."

.
[15]: ".. ผลแห่งทานที่ทายกให้แล้วในทักขิไณยบุคคล .."

.
[16]: ".. ผลแห่งทานยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ .."

.
[17]: ".. ผู้บอกขุมทรัพย์ .."

==================================================
[18]: ".. ดูกรอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของ กุลบุตรผู้มีศรัทธา .."
".. ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง .."
".. ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้า แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ .."

==================================================
[19]: ".. พระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต .."
".. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า .."
".. สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา .."
".. พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด .."

==================================================
==================================================
[20]: ".. พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า .."
".. บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง .."
".. สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว .."
".. และสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึง .."
".. พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง .."
".. เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย .."

==================================================
[21]: ".. ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปีตวิมาน .."
".. สมเด็จอัมรินทราธิราชตรัสถามนางเทพธิดา .. มีปราสาทอันแล้วด้วยทองคำ .."
".. หม่อมฉันได้น้อมนำเอาดอกบวบขมซึ่งมีรสขมไม่มีใครชอบ จำนวน ๔ ดอก .."
".. ไปบูชาพระสถูปตั้งจิตอุทิศต่อพระบรมธาตุของพระบรมศาสดา .."
".. ด้วยจิตอันเลื่อมใสกำลังส่งใจไปในพระบรมธาตุของพระศาสดานั้น .."
".. มีความปรารถนาแห่งใจ ยังไม่ถึงพระสถูป .. ละอัตภาพมนุษย์แล้ว .."
".. เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจ้า .. ทักษิณา ย่อมไม่เชื่อว่ามีผลน้อยเลย .."
".. เราทั้งหลายพึงรีบเร่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระตถาคตให้ยิ่งๆ ขึ้นเถิด .."
".. เพราะการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้ .."
".. เมื่อพระตถาคตจะยังทรงพระชนม์อยู่ หรือเสด็จปรินิพพานไปแล้วก็ตาม .."
".. เมื่อจิตสม่ำเสมอ ผลก็ย่อมสม่ำเสมอ .."
".. เพราะเหตุที่ตั้งจิตไว้ชอบธรรม สัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติ .."
".. ทายกทั้งหลายได้กระทำสักการะบูชาในพระตถาคตเหล่าใดไว้แล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์ .."

==================================================
...


ร่วมทำบุญด้วยการบริจาค[ เงินสด ]หรือ[ ทองคำ ]เข้า.. โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา

ดูรายละเอียดบางส่วนจาก.. [ เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งศานติ ]

อานิสงส์การสร้างฉัตรเพื่อเป็นพุทธบูชา.. [ อานิสงส์การสร้างฉัตรเพื่อเป็นพุทธบูชา ]
ดูภาพกิจกรรม.. Timeline Photos:[ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ]

ดูรายละเอียดทุกอย่าง.. [ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย is on Facebook. ]


ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน... สาธุ สาธุ สาธุ
จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง

<<Back    Go to สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us


views[18287]    

All contents
การรับประกันฯ การรักษาข้อมูลฯ การส่งสินค้า การสั่งซื้อและการชำระเงิน
คู่มือฯ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทำความรู้จัก .. คุณปัญจพร รักษ์แดง
รูปปก หนังสือคู่มือฯ , Worksheet (.xls)
PrelimDESIGN.com Banner B
PrelimDESIGN.com Banner A
PrelimDESIGN.com Banner
PrelimDesign 3S4P
PRELIMDESIGN 3SolidsTxV
PRELIMDESIGN 3SolidsTx
PRELIMDESIGN
Link...
PrelimDesign.com (B)
PrelimANALYSIS
PrelimFERTILIZER
...
โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา [ สถานที่ตรัสรู้ ] พ.ศ.2556
อานิสงส์ .. ผลแห่งการบูชาพระสถูป .. ถวาย .. ทาน .. ฉัตร .. ไทยธรรม .. (ย่อ)
อานิสงส์ .. ผลแห่งการบูชาพระสถูป .. ถวาย .. ทาน .. ฉัตร .. ไทยธรรม .. (เต็ม)
??????????? ???????????????????????๚ ?? ?? ??????? ????


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา | Webboard RC Design wsd แลกลิงค์ | รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได | เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม | สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us | เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์prelimdesign.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved