prelimdesign.com
Reinforced Concrete Structures .. WSD (See ACI , E.I.T. Standard)

    Home    คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา    Webboard RC Design wsd แลกลิงค์    รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได    เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม    สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us    เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์      


..
PrelimDESIGN.com คู่มือฯโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
< ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ >
> โทรศัพท์ 077211252, 0855788275, 0921451459
 ส่งข้อความแบบลับเฉพาะที่นี่ !
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A1
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A2
 กระดานข่าวสาธารณะ
 PrelimANALYSIS.com BEAM วิเคราะห์คาน ต่อเนื่อง
 PrelimFERTILIZER.com โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
 Thai-Family-Tree.com ต้นตระกูลไทย ตระกูลเครือญาติ
 แผนผังบรรพบุรุษ แผนผังตระกูล ครอบครัวลูกหลาน
 FriendshipMEMORY.com โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ
 บุญ หุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาเจดีย์พุทธคยา ตรัสรู้
______________________
 บ้าน บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ หอพัก โรงงาน โกดัง
+ Working Stress Design
 อาคาร: คาน พื้น บันได เสา ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม
 สั่งซื้อ หนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล.
 ส่งข้อความซื้อ หนังสือคู่มือฯ โทร.077211252ext95
 Job สมัครงาน ส่งข้อมูลประวัติ
 รหัสผู้แนะนำ คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก .. โยธา
______________________
 + คู่มือฯ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 รายการคำนวณ คาน 4 ช่วง
 รายการคำนวณ คาน 3 ช่วง
 รายการคำนวณคาน Mb+Mt+V
 รายการคำนวณพื้น(1w) 1-3 ช่วง
 รายการคำนวณพื้นสองทาง(2w)
 รายการคำนวณ บันได พื้นตัน
 รายการคำนวณ เสา (New)
 รายการคำนวณ ฐานรากแผ่
 รายการฯ ฐานรากบนเสาเข็ม
-
.ลงใน web ได้เพียงบางกรณี
.จะลงเพิ่มให้อีก.. Go ahead!
.เหลืออีกเยอะ > 45,000 กรณี
.ที่เหลือโปรดดูในหนังสือคู่มือฯ
.ได้จัดเรียงลำดับแยกหมวดหมู่
.เพื่อสะดวกในการเลือกใช้งาน
.ไว้เรียบร้อยแล้ว WSD โยธา
 << คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก >>
 หนังสือคู่มือฯ .. สารบาญ-1
 หนังสือ คู่มือ .. สารบาญ-2
 หนังสือคู่มือ สารบาญ-3
 คู่มือฯ สารบาญ-4
 คู่มือฯ สารบาญ-5
+ General .. , PrelimReBar
 หน่วยแรง
 เหล็กเสริมงานคอนกรีต
 ระยะหุ้ม - ฝัง, ของอมาตรฐาน
 น้ำหนัก, แรงเฉือน, โมเมนต์
 การจัดกลุ่มเสาเข็ม, Safe Load
+ Beam
 คาน คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 (แรงดึง), (แรงดึงและแรงอัด)
+ Slab
 พื้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 พื้นทางเดียว, พื้นสองทาง
+ Stair .. บันได
 บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ความยาวช่วง, เหล็กเสริม
+ Column: P + Mx + My _ _ _ XY Interaction Diagram
 เสา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 การจัด เหล็กปลอก ใน เสา
 แรงอัดทั้งหมดที่ยอมให้
+ Spread Footing
 ฐานราก ฐานรากแผ่ ค.ส.ล.
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
+ Pile Footing
 ฐานรากวางบนเสาเข็ม
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
_< คู่มือ คอนกรีตเสริมเหล็ก >
...
 คอนกรีตเสริมเหล็ก + โยธา Civil Engineer
 ข่าว
 สารบัญเว็บไซต์
 ไอที
 เรื่องผู้หญิง
 ท่องเที่ยว
 ไลฟสไตล์
 มุมอาหาร
 ดูดวง
 บ้านและตกแต่ง
 ชอปปิ้งไกด์
 บันเทิง
 เกมส์
 ตลาดซื้อขาย
 ค้นหา .. ทั่วไทย .. ทั่วโลก .. ด้วย .. .. Google !
______________________
 [ สมุดเยี่ยม PrelimDESIGN ]
 แนะนำเว็บไซต์ RCWSD
 ตารางสี Color Table :RGB 1
 อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน ปฏิจฯ
 38 มงคลชีวิต ยอดเยี่ยมจริงๆ
______________________
______________________
______________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________


เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม

น้ำหนักบรรทุก, แรงเฉือน, โมเมนต์, จุดดัดกลับ, ค่าสัมประสิทธิ์ Coefficients, วิเคราะห์คาน วิเคราะห์คานต่อเนื่องน้ำหนักบรรทุก, แรงเฉือน, โมเมนต์ - 1น้ำหนักบรรทุก, แรงเฉือน, โมเมนต์ - 2น้ำหนักบรรทุก, แรงเฉือน, โมเมนต์ - 3E.I.T. 1007-34 (5201) Moment and Shear Coefficients : ค่าสัมประสิทธิ์ ของ โมเมนต์ดัด และ แรงเฉือน


PrelimANALYSIS.com : Continuous Beams Analysis
วิเคราะห์คานต่อเนื่อง เพื่อหาค่า แรงเฉือน (Shear), โมเมนต์ (Moment)

วิเคราะห์คาน วิเคราะห์คานต่อเนื่อง เพื่อหาค่า แรงเฉือน, โมเมนต์


วิเคราะห์คาน วิเคราะห์คานต่อเนื่อง เพื่อหาค่า แรงเฉือน, โมเมนต์
PrelimANALYSIS.com : Continuous Beams Analysis
วิเคราะห์คาน ต่อเนื่อง เพื่อหาค่า แรงเฉือน (Shear), โมเมนต์ดัด (Bending Moment),
ค่าโมเมนต์บวกมากที่สุด (Max. positive Moment), ค่าโมเมนต์ลบมากที่สุด (Max. Negative Moment),
จุดดัดกลับโมเมนต์ (Point of Inflection, P.I.), แรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับ (Reactions at Supports)
..
PrelimAnalysis วิเคราะห์ คานต่อเนื่อง Continuous Beam Analysis
น้ำหนักกระทำต่อคาน ..
แรงกระทำในแนวดิ่งแบบจุด (Concentrate Loads, Point Loads, PL),
แรงกระทำในแนวดิ่งแบบแผ่กระจายสม่ำเสมอเท่ากัน (Uniformly Distributed Loads, UDL),
แรงกระทำในแนวดิ่งแบบแผ่กระจายสม่ำเสมอจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย (Uniformly Varying Loads, UVL)
โมเมนต์ (Concentrate Moments, Couple Moments, Mcp) ..
โมเมนต์แบบมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา (CW), โมเมนต์แบบมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (CCW)

วิเคราะห์คาน วิเคราะห์คานต่อเนื่อง เพื่อหาค่า แรงเฉือน, โมเมนต์
PrelimANALYSIS.com : Continuous Beams Analysis
วิเคราะห์คาน ต่อเนื่อง เพื่อหาค่า แรงเฉือน (Shear), โมเมนต์ดัด (Bending Moment),
ค่าโมเมนต์บวกมากที่สุด (Max. positive Moment), ค่าโมเมนต์ลบมากที่สุด (Max. Negative Moment),
จุดดัดกลับโมเมนต์ (Point of Inflection, P.I.), แรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับ (Reactions at Supports)
..
PrelimAnalysis วิเคราะห์ คานต่อเนื่อง Continuous Beam Analysis
น้ำหนักกระทำต่อคาน ..
แรงกระทำในแนวดิ่งแบบจุด (Concentrate Loads, Point Loads, PL),
แรงกระทำในแนวดิ่งแบบแผ่กระจายสม่ำเสมอเท่ากัน (Uniformly Distributed Loads, UDL),
แรงกระทำในแนวดิ่งแบบแผ่กระจายสม่ำเสมอจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย (Uniformly Varying Loads, UVL)
โมเมนต์ (Concentrate Moments, Couple Moments, Mcp) ..
โมเมนต์แบบมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา (CW), โมเมนต์แบบมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (CCW)

วิเคราะห์คาน วิเคราะห์คานต่อเนื่อง  .. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม .. คลิกที่ภาพ!
PrelimANALYSIS : โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
PrelimANALYSIS : โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
PrelimANALYSIS : โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
PrelimANALYSIS : โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
PrelimANALYSIS : โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
PrelimANALYSIS : โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
PrelimANALYSIS : โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
โปรแกรมวิเคราะห์คานต่อเนื่อง หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
PrelimANALYSIS : โปรแกรมวิเคราะห์คานต่อเนื่อง หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์

Link: PrelimANALYSIS.com : Continuous Beams Analysis วิเคราะห์คาน คานต่อเนื่อง
By: PrelimDesign.com .. RC@PrelimDesign.com .. Beam@PrelimAnalysis.com

<<Back    Go to เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม


views[81322]    

All contents
คู่มือการออกแบบเบื้องต้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีหน่วยแรงใช้งาน)
หน่วยแรง, หน่วยน้ำหนักบรรทุกจร, หน่วยแรงลม, หน่วยแรงแบกทาน, หน่วยแรงฝืด
เหล็กเสริมคอนกรีต , เหล็กเสริมงานคอนกรีต , [ PrelimReBar ]
ระยะหุ้ม, ระยะหุ้มเหล็กเสริม , หน่วยแรงยึดหน่วง = หน่วยแรงยึดเหนี่ยว, ระยะฝัง, ของอมาตรฐาน, ของอ อื่นๆ
น้ำหนักบรรทุก, แรงเฉือน, โมเมนต์, จุดดัดกลับ, ค่าสัมประสิทธิ์ Coefficients, วิเคราะห์คาน วิเคราะห์คานต่อเนื่อง
เสาเข็ม, การจัดกลุ่มเสาเข็ม, Safe Load
เสา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
CL : Typical. : คู่มือฯ Pg. 5-16 , 5-28 , 5-38
ฐานราก ฐานรากแผ่ ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
FS : Typical, Critical S. : คู่มือฯ Pg. 6-4, Worksheet
ฐานราก ฐานรากเสาเข็ม ฐานรากบนเสาเข็ม
FP : Typical, Critical S. : คู่มือฯ Pg. 7-21, 7-95
....
การจัดเหล็กปลอกในเสา แบบต่างๆ สำหรับเหล็กยืน 4 - 20 เส้น
..
...
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน (Buddhawajana) WORDs of THE BUDDHA (c)


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา | Webboard RC Design wsd แลกลิงค์ | รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได | เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม | สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us | เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์prelimdesign.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved