prelimdesign.com
Reinforced Concrete Structures .. WSD (See ACI , E.I.T. Standard)

    Home    คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา    Webboard RC Design wsd แลกลิงค์    รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได    เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม    สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us    เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์      


..
PrelimDESIGN.com คู่มือฯโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
< ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ >
> โทรศัพท์ 077211252, 0855788275, 0921451459
 ส่งข้อความแบบลับเฉพาะที่นี่ !
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A1
 _ของขวัญวันนี้_จากใจของเรา______มอบแด่ทุกท่าน___A2
 กระดานข่าวสาธารณะ
 PrelimANALYSIS.com BEAM วิเคราะห์คาน ต่อเนื่อง
 PrelimFERTILIZER.com โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม
 Thai-Family-Tree.com ต้นตระกูลไทย ตระกูลเครือญาติ
 แผนผังบรรพบุรุษ แผนผังตระกูล ครอบครัวลูกหลาน
 FriendshipMEMORY.com โปรแกรมอนุสรณ์+มิตรภาพ
 บุญ หุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาเจดีย์พุทธคยา ตรัสรู้
______________________
 บ้าน บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ หอพัก โรงงาน โกดัง
+ Working Stress Design
 อาคาร: คาน พื้น บันได เสา ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม
 สั่งซื้อ หนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล.
 ส่งข้อความซื้อ หนังสือคู่มือฯ โทร.077211252ext95
 Job สมัครงาน ส่งข้อมูลประวัติ
 รหัสผู้แนะนำ คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก .. โยธา
______________________
 + คู่มือฯ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 รายการคำนวณ คาน 4 ช่วง
 รายการคำนวณ คาน 3 ช่วง
 รายการคำนวณคาน Mb+Mt+V
 รายการคำนวณพื้น(1w) 1-3 ช่วง
 รายการคำนวณพื้นสองทาง(2w)
 รายการคำนวณ บันได พื้นตัน
 รายการคำนวณ เสา (New)
 รายการคำนวณ ฐานรากแผ่
 รายการฯ ฐานรากบนเสาเข็ม
-
.ลงใน web ได้เพียงบางกรณี
.จะลงเพิ่มให้อีก.. Go ahead!
.เหลืออีกเยอะ > 45,000 กรณี
.ที่เหลือโปรดดูในหนังสือคู่มือฯ
.ได้จัดเรียงลำดับแยกหมวดหมู่
.เพื่อสะดวกในการเลือกใช้งาน
.ไว้เรียบร้อยแล้ว WSD โยธา
 << คู่มือคอนกรีตเสริมเหล็ก >>
 หนังสือคู่มือฯ .. สารบาญ-1
 หนังสือ คู่มือ .. สารบาญ-2
 หนังสือคู่มือ สารบาญ-3
 คู่มือฯ สารบาญ-4
 คู่มือฯ สารบาญ-5
+ General .. , PrelimReBar
 หน่วยแรง
 เหล็กเสริมงานคอนกรีต
 ระยะหุ้ม - ฝัง, ของอมาตรฐาน
 น้ำหนัก, แรงเฉือน, โมเมนต์
 การจัดกลุ่มเสาเข็ม, Safe Load
+ Beam
 คาน คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 (แรงดึง), (แรงดึงและแรงอัด)
+ Slab
 พื้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 พื้นทางเดียว, พื้นสองทาง
+ Stair .. บันได
 บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ความยาวช่วง, เหล็กเสริม
+ Column: P + Mx + My _ _ _ XY Interaction Diagram
 เสา เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 การจัด เหล็กปลอก ใน เสา
 แรงอัดทั้งหมดที่ยอมให้
+ Spread Footing
 ฐานราก ฐานรากแผ่ ค.ส.ล.
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
+ Pile Footing
 ฐานรากวางบนเสาเข็ม
 น้ำหนัก, ความหนา, เหล็กเสริม
_< คู่มือ คอนกรีตเสริมเหล็ก >
...
 คอนกรีตเสริมเหล็ก + โยธา Civil Engineer
 ข่าว
 สารบัญเว็บไซต์
 ไอที
 เรื่องผู้หญิง
 ท่องเที่ยว
 ไลฟสไตล์
 มุมอาหาร
 ดูดวง
 บ้านและตกแต่ง
 ชอปปิ้งไกด์
 บันเทิง
 เกมส์
 ตลาดซื้อขาย
 ค้นหา .. ทั่วไทย .. ทั่วโลก .. ด้วย .. .. Google !
______________________
 [ สมุดเยี่ยม PrelimDESIGN ]
 แนะนำเว็บไซต์ RCWSD
 ตารางสี Color Table :RGB 1
 อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน ปฏิจฯ
 38 มงคลชีวิต ยอดเยี่ยมจริงๆ
______________________
______________________
______________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________


รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได

คู่มือการออกแบบเบื้องต้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีหน่วยแรงใช้งาน)◊ รับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน ◊
◊ รับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน ◊ . . คู่มือฯ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก . . >640 pages A4, >1000 tables, >45000 cases, >250 diagrams

===========================================================================
หนังสือคู่มือ การออกแบบเบื้องต้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีหน่วยแรงใช้งาน)
PRELIMINARY DESIGN Reinforced Concrete Structures (Working Stress Design : WSD)
โดย.. ปัญจพร รักษ์แดง (วิศวกรโยธา ; สามัญวิศวกร)

ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.3559

รายละเอียดในหนังสือคู่มือฯ.. (1 ชุด = 1 เล่ม) แบ่งออกเป็น 7 Sections
General, Beams, Slabs, Stairs, Columns, Spread-Footings, and Pile-Footings

เนื้อหารวมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ข้อความ จำนวน 26 หน้า ...แสดงข้อกำหนด, บันทึก, สารบาญ, บรรณานุกรม
2. รูป+คำอธิบาย จำนวน 29 หน้า ...แสดงแนวคิดในการคำนวณ และสัญลักษณ์ตัวแปร
3. ตาราง จำนวน 532 หน้า ...แสดงข้อมูลสำคัญมากกว่า 1,000 ตาราง, มากกว่า 45,000 กรณี และข้อมูลประกอบอื่นๆ
4. แผนภูมิ จำนวน 55 หน้า ...แสดงแผนภูมิมากกว่า 250 แผนภูมิ
รวม 642 หน้าขนาด A4 (ยังไม่รวมปก, คำนำ, ประวัติฯ)

ดูรายละเอียดและตัวอย่าง:
>> สารบาญ-1 << >> สารบาญ-2 << >> สารบาญ-3 << >> สารบาญ-4 << >> สารบาญ-5 <<
>> หน่วยแรง << >> เหล็กเสริม << >> ระยะหุ้ม << >> น้ำหนักบรรทุก แรงเฉือน โมเมนต์ วิเคราะห์คาน << >> เสาเข็มกลุ่ม <<
>> คาน << >> พื้น << >> บันได << >> เสา << >> ฐานรากแผ่ << >> ฐานรากเสาเข็ม <<

> รายการคำนวณ คาน 4 ช่วง < > รายการคำนวณ คาน 3 ช่วง < > รายการคำนวณ คาน รับโมเมนต์ดัด,โมเมนต์บิด,แรงเฉือน <
> รายการคำนวณ พื้นเสริมเหล็กทางเดียว 1-2-3 ช่วง < > รายการคำนวณ พื้นเสริมเหล็กสองทาง < > รายการคำนวณ บันไดพื้นตัน <

> รายการคำนวณ เสา (Column) < > เสา ช่วงหนึ่ง: Range1 < > เสา ช่วงสอง: Range2 < > เสา ช่วงสาม: Range3 <
> รายการคำนวณ ฐานรากแผ่ < > รายการคำนวณ ฐานรากบนเสาเข็ม <
===========================================================================

E-mail: Rukdaeng@thai.com
E-mail: RC@PrelimDesign.com

ooooo


Ex. Worksheet .. PrelimDESIGN_BM.xls สำหรับประกอบการคำนวณออกแบบคาน ค.ส.ล. ( ส่วน M- )

Beam : BM-1 : คานคอนกรีตเสริมเหล็ก .. คานคอนกรีตเสริมเฉพาะเหล็กต้านทานแรงดึง ( As )
Beam : BM-2 : คานคอนกรีตเสริมเหล็ก .. คานคอนกรีตเสริมทั้งเหล็กต้านทานแรงดึง ( As ) และเหล็กต้านทานแรงอัด ( As' )


ตัวอย่างรูปตัดคาน ณ ตำแหน่งต่างๆ
Beam: Cross Sections : ตัวอย่างรูปตัดคาน ณ ตำแหน่งต่างๆ


PrelimANALYSIS : โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
PrelimANALYSIS : โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์


โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์
PrelimANALYSIS : โปรแกรมวิเคราะห์คาน หาค่าแรงเฉือน และ โมเมนต์


ดูรายละเอียดเพิ่ม .. คลิกที่ภาพ!
คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก .. ดูรายละเอียดเพิ่ม .. คลิกที่ภาพ!
Beam: Worksheet(.xls) ประกอบการคำนวณออกแบบ คาน ค.ส.ล. .. รับโมเมนต์ดัด+โมเมนต์บิด+แรงเฉือน .. Mb + Mt + Vดูรายละเอียดเพิ่ม .. คลิกที่ภาพ!
บันได คอนกรีตเสริมเหล็ก .. ดูรายละเอียดเพิ่ม .. คลิกที่ภาพ!
Stair: Worksheet(.xls) ประกอบการคำนวณออกแบบ บันได ค.ส.ล. .. รับโมเมนต์ดัด+แรงเฉือน .. Mb + V


By: PrelimDesign.com .. RC@PrelimDesign.com .. Beam@PrelimAnalysis.com

<<Back    Go to รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได


views[147552]    

All contents
คู่มือการออกแบบเบื้องต้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีหน่วยแรงใช้งาน)
หนังสือคู่มือฯ .. สารบาญ-1
หนังสือ คู่มือ .. สารบาญ-2
หนังสือคู่มือ สารบาญ-3
คู่มือฯ สารบาญ-4
คู่มือฯ สารบาญ-5
คาน คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
BM : Singly , Doubly : คู่มือฯ Pg. 2-71, 2-138
พื้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
SB : 1-way, 2-way : คู่มือฯ Pg. 3-3, 3-20, 3-57
บันได บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ST : Span : คู่มือฯ Pg. 4-13
..
PrelimANALYSIS.com : Continuous Beams Analysis วิเคราะห์คาน คานต่อเนื่อง 1
PrelimANALYSIS.com : Continuous Beams Analysis วิเคราะห์คาน คานต่อเนื่อง 2
โปรแกรมวิเคราะห์คาน คานต่อเนื่อง PrelimANALYSIS 1 แรงเฉือน โมเมนต์
โปรแกรมวิเคราะห์คาน คานต่อเนื่อง PrelimANALYSIS 2 แรงเฉือน โมเมนต์
โปรแกรมวิเคราะห์คาน คานต่อเนื่อง PrelimANALYSIS 3 แรงเฉือน โมเมนต์
...
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปิดธรรมที่ถูกปิด พุทธวจน (Buddhawajana) WORDs of THE BUDDHA (b)
 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
       


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | คู่มือการออกแบบ..คอนกรีตเสริมเหล็ก..โยธา | Webboard RC Design wsd แลกลิงค์ | รายการคำนวณ องค์อาคาร คาน พื้น บันได | เสา ฐานรากแผ่ ฐานราก-เสาเข็ม | สั่งซื้อหนังสือคู่มือฯ ค.ส.ล. Contact Us | เกษตร คำนวณสูตรปุ๋ยผสมเคมี เคมี+อินทรีย์prelimdesign.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved